7 september 2011: een memorabele dag…

… want het Ministerieel Besluit over de goedkeuring van deAuteurs is gepubliceerd. Dit betekent niets minder dan dat de nieuwe maar vooral langverwachte beheersvennootschap eindelijk officieel van start kan gaan!

Jaren van overleg met auteurs, menige vergadering met de FOD Economie en een hoop praktische beslissingen - dit alles niet zonder de onschatbare ruggespraak van verschillende partners en een schitterende samenwerking van ons team - gingen vooraf aan dit moment. Het resultaat is een doorwrocht en lijvig dossier waarmee deAuteurs een stevige start kan maken.

Aan ons om nu alles in het werk te stellen om op 1 januari 2012 van start te gaan. In de aanloop nodigen we onze leden en partners binnenkort uit om samen met ons en de auteurs van de Raad van Bestuur alvast het glas te heffen op een nieuwe, verfrissende bries in de wereld van de auteursrechten.

Wat vooraf ging…

Vanuit de nood aan meer gerichte diensten die tegemoet komen aan de specifieke culturele identiteit van Vlaanderen, hebben een aantal auteurs enkele jaren geleden het idee opgevat zich te verenigen in een nieuwe structuur voor het beheer en de verdediging van hun rechten.

Talloze overlegvergaderingen met de administratie van de dienst voor Intellectuele Eigendom (FOD Economie) en het kabinet van minister Van Quickenborne volgden, met als doel de vergunningsaanvraag helemaal af te stemmen op de strengere wetgeving rond de controle op beheersvennootschappen. deAuteurs is de eerste vennootschap die goedgekeurd werd conform de nieuwe wet over de controle op beheersvennootschappen.

Doelstellingen van deAuteurs:

-  de auteurs op de Nederlandstalige markt verenigen, internationale perspectieven bieden en een constructieve dialoog met exploitanten aangaan zoals producenten, televisiezenders, distributeurs, serviceproviders en theaterorganisatoren;
-  het collectieve beheer in Vlaanderen en Nederland optimaliseren;
-  het werk van de auteurs promoten in België en in het buitenland;
-  samenwerken met representatieve auteursverenigingen;
-  een internationale creatieve auteursgemeenschap ontwikkelen, aangepast aan de huidige informatiemaatschappij.
-  nauwe samenwerking met de Nederlandse evenknieën LIRA (voor literaire werken en scenaristen) en VEVAM (voor regisseurs).

Essentieel voor deAuteurs is het beheer door auteurs. In deAuteurs zetelen geen producenten, uitgevers of theaterorganisatoren. Het bestuur bestaat uitsluitend uit auteurs, die de verschillende categorieën vertegenwoordigen: Rik D’hiet (scenario), Paul Pourveur (podiumkunsten) Manu Riche (documentaire), Koen Stassijns (poëzie), Patrice Toye (regie), Judith Van Istendael (strip en illustratie), Erik Vlaminck (literatuur) en Willem Wallyn (audiovisuele fictie), voorzitter van de raad van bestuur. Directeur is Katrien Van der Perre, juriste en experte in auteursrecht (UGent).

Een sterk netwerk

De nieuwe beheersvennootschap ontstaat niet ex nihilo: ze groeit uit de schoot van de van oorsprong Franse vennootschappen SACD en Scam en zal gedurende de opstartperiode kunnen rekenen op de know how en logistieke steun van deze internationale beheersvennootschappen. Voor het internationale beheer zullen de leden van deAuteurs lid blijven van/ aansluiten bij SACD en Scam, die hen in het buitenland zullen vertegenwoordigen.

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar onze auteursdienst.

Linken