Beginpagina / Home_nl / Wie is wie in het Huis van de Auteurs?

Meer informatie

  • Belgisch Comité van SACD

    De Belgische SACD-leden verkiezen jaarlijks een aantal nieuwe auteurs voor het Belgisch Comité. Het Comité bestaat uit 16 Belgische auteurs en komt maandelijks samen om de werking te evalueren en te ondersteunen en zich uit te spreken over de culturele acties. De voorzitter van het Comité zetelt automatisch in de internationale bestuursraad.

  • Belgisch Comité van Scam

    Het Belgisch Comité van Scam is samengesteld uit 12 auteurs, die voor 4 jaar worden verkozen door de Algemene Vergadering van leden die in België wonen. Dit comité komen eenmaal per maand samen en stippelt het te volgen beleid van de vennootschap in België uit. Het comité is ook bevoegd over de culturele actie. Een afgevaardigde van het Belgisch Comité zetelt in de Raad van Bestuur in Parijs.

  • Het team van het Huis van de Auteurs

Linken