Beginpagina / Home_nl / Wie zijn we / SACD / Wie doet wat bij SACD?

ADMINISTRATIE

Het Belgisch Comité beschikt over een administratie die werkt onder de dagelijkse bevoegdheid van de algemeen afgevaardigde. De Belgische administratie werkt nauw samen met de internationale afdelingen van SACD (Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Canada). Daarnaast kan SACD rekenen op de competentie van een deel van het personeel van Scam en van SOFAM in het Huis van de Auteurs.

DIRECTIE

Uitwerking en uitvoering van het algemene beleid van het Belgisch Comité – intern beheer – algemene strategie en doelstellingen.

Frédéric Young: algemeen afgevaardigde SACD-België

Valérie Josse: algemeen secretaris

Christian Lallemand: algemeen coördinator

Katrien Van der Perre: algemeen directeur deAuteurs

Marie Gybels: directeur SOFAM – adviseur van de algemeen directeur van deAuteurs

GEBRUIKERSDIENST

Uitwerking en uitvoering van de relaties met de gebruikers – algemene contracten met de operatoren – inningen van de rechten – individuele onderhandelingen dvd, VOD,…

Frédéric Young: algemeen afgevaardigde SACD-België

Valérie Josse: algemeen secretaris

Katrien Van der Perre: algemeen directeur deAuteurs

AUTEURSDIENST

Auteurscentrum– uitwerking en uitvoering van het aansluitingsbeleid – informatie en assistentie bij alle vragen van auteurs – sociale bijstand

Barbara Cardoen: Nederlandstalige auteurs deAuteurs

Béatrice Buyck: Franstalige audiovisuele auteurs

DIENST TOESTEMMINGEN EN INNINGEN VOOR PODIUMKUNSTEN

Uitwerking en uitvoering van de relaties met de theaters en andere organisatoren van podiumkunsten – verlenen van toestemmingen – opstellen van contracten – inningen van de rechten

Valérie Josse: algemeen secretaris - dienstverantwoordelijke

Kaatje Dermaut: Nederlandstalige organisatoren deAuteurs, inningen in Vlaanderen

Nathalie Bremeels: gezelschappen voor jonge publieken, lyriek, franse tournees, inningen in Brussel en Wallonië

Monique Huby: professionele gezelschappen, gesubsidieerde organisatoren

Nathalie Van de Walle: jonge professionele gezelschappen, kleine organisatoren

Nathalie Wolff: choreografie

Mathias Borriello: amateurgezelschappen

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE DIENST

Uitwerking en uitvoering van een beleid van algemeen intern beheer – boekhouding van de auteurs - algemene boekhouding – human ressources management

Christian Lallemand: algemeen coördinator

Yves Bossaert: algemene boekhouding

Stéphane Michaux: boekhouding auteurs en algemene boekhouding

David Wyckhuys: algemene boekhouding

Nathalie Springael: nalatenschappen auteurs

Charlotte Rottiers: human ressources

DOCUMENTATIEDIENST

Beheer van het informatiesysteem – aangiften – onderzoek en identificatie van het repertoire bij de gebruikers

Christian Lallemand: algemeen coördinator

Benjamin Scraeyen: verantwoordelijke

Aïcha Anerhour: beheer van de Franstalige werken en operatoren

Thomas Depryck: beheer van de Franstalige werken en operatoren

Erik Verpoort: beheer van de Nederlandstalige werken, zenders en operatoren deAuteurs

Nathalie Deroo: beheer van de werken en de operatoren

DIENST RECHTENVERDELING

Individuele repartitie aan de auteurs – intersociale verdeling – controle en verbetering van de verdelingsbarema’s

Christian Lallemand: algemeen coördinator

Florence Peters: verantwoordelijke

Stephanie Dubus: assistente bij repartities

INFORMATICADIENST

Logistieke ontwikkeling en internetinformatica – ontwikkeling en beheer van basissoftware en interne gegevens

Christian Lallemand: algemeen coördinator

Toufik Eddouks

Erik Steenhouwer

JURIDISCHE DIENST

Beheer van de juridische aangelegenheden van SACD – onderhandelingen, advies en individuele bijstand aan auteurs – opvolging van wetteksten – vertegenwoordiging van de vennootschap bij zustervennootschappen en institutionele structuren

Tanguy Roosen: verantwoordelijke

Katrien Van der Perre: algemene directeur deAuteurs - Nederlandstalige auteurs

Barbara Persyn: juriste

Katia Devroe: dienstassistente

DIENST CULTURELE ACTIES

Uitwerking en uitvoering van het cultuurbeleid van het Belgisch Comité – opvolging van de culturele projecten – assistentie en vertegenwoordiging bij de auteurs

Barbara Cardoen: Nederlandstalige auteurs + deAuteurs

Anne Vanweddingen: Franstalige auteurs

COMMUNICATIEDIENST

Uitwerking en uitvoering van de externe communicatie – redactionele steun – perscontacten

Gery de Pierpont: verantwoordelijke

Natalie Ariën: Nederlandstalige communicatie en deAuteurs

DEPOT EN ONTHAAL

Annelies De Vos

Linken