Beginpagina / Home_nl / FAQ: uw vragen over uw auteursrechten / Wanneer is een werk origineel in de zin van de auteurswet?

Wat juist moet worden verstaan onder ’originaliteit’ of ’oorspronkelijkheid’ vinden we niet terug in de auteurswet, maar de definitie werd uitgewerkt door rechtspraak en rechtsleer.

Twee voorwaarden moeten worden vervuld om van originaliteit of oorspronkelijkheid te spreken. Dit werd door het Hof van Cassatie reeds verschillende malen bevestigd, zo ook in het arrest van 11 maart 2005.

Ook het Europees Hof van Justitie heeft in het arrest Infopacq van 16 juli 2009 het begrip ’originaliteit’ geïnterpreteerd. Er is sprake van originaliteit als de maker van het werk eigen of subjectieve keuzes heeft gemaakt bij de schepping of de creatie van het werk.