Beginpagina / Home_nl / Wie zijn we / Het Huis van de Auteurs / Wettelijke informatie

Deze site wordt gepubliceerd door SACD en Scam in België, die samen zetelen in het Huis van de Auteurs in Brussel.

Deze twee coöperatieve beheersvennootschappen werden goedgekeurd in België bij Koninklijk Besluit van 01.09.1995.
SACD heeft haar maatschappelijke zetel in rue Ballu 11bis in 75442 Parijs (Frankrijk).
Scam heeft haar maatschappelijke zetel in avenue Vélasquez 5 in 75008 Parijs (Frankrijk).

BTW-nummer:
BE 0413 411 129 (SACD)
BE 0425 440 416 (Scam).

SACD-Scam
Huis van de Auteurs
Koninklijke Prinsstraat 87
1050 BRUSSEL
T +32 (0)2 551 03 20

Verantwoordelijke uitgever: Frédéric Young, algemeen afgevaardigde van SACD-Scam in België.

Conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privésfeer en de behandeling van persoonlijke gegevens willen we u meedelen dat de informatie die we u vragen op de site uitsluitend gebruikt wordt voor het verzenden van Draaiboek, de nieuwsbrief van SACD-Scam in België.

U beschikt over inzagerecht, vraagrecht, recht op correctie en recht op verzet met betrekking tot de informatie die u betreft. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, neemt u contact op met:

Natalie Ariën
SACD-Scam (Huis van de Auteurs)
narien sacd-scam.be
T +32 (0)2 290 08 04

Linken