Auteursrecht maakt deel uit van de intellectuele eigendomsrechten, waartoe onder andere ook het octrooirecht behoort (bescherming van uitvindingen en het merkenrecht, bescherming van producten en diensten).

De intellectuele eigendomsrechten zijn bij wet vastgelegd. De wet op de auteursrechten in België is aangenomen in 1994, met beperkte veranderingen in 1995 en 1998 en een wijziging die is gepubliceerd op 27 mei 2005.

Intellectuele eigendomsrechten geven een juridische bescherming aan creaties of voortbrengsels van de geest, in zoverre zij het gewone of banale overstijgen.

In strikte zin beschermt het auteursrecht originele creaties van scheppende kunstenaars en originele voorwerpen of reclameslogans. Daarnaast zijn er ook de naburige rechten, die uitvoerende kunstenaars, producenten en omroeporganisaties beschermen.

Auteursrechten of royalty’s worden verkregen bij de creatie van een werk (dat zelfs nog niet voltooid moet zijn). Bewijzen dat men auteur is van een werk is echter praktisch gezien niet evident wanneer er geen contract is opgesteld of uitzending is geweest. Daarom kan men de creatie wel deponeren bij een auteursvereniging, die het materiaal dateert en een attest geeft met de datum van het depot.

Linken

Downloads