Beginpagina / Home_nl / Wie zijn we / Diensten aan gebruikers / Waarom beroep doen op een beheersvennootschap?

SACD en Scam vertegenwoordigen een repertoire van honderduizenden werken in Nederlands, Frans en andere talen. Wij helpen u om in contact te komen met de auteurs: uw vraag tot toestemming kan snel behandeld worden en de productie kan van start gaan.

SACD en Scam hebben doorheen de jaren een uitgebreide ervaring opgebouwd, met name in de sector van podiumkunsten. Ze bieden u de volgende garantie:

- een effectieve toestemming, die duidelijk gedefinieerd is naar tijd en territorium en die nadien niet meer kan in twijfel getrokken worden;
- een tarief vastgesteld volgens objectieve en uniforme parameters die van bij de start duidelijk zijn;
- een bevrijdende betaling, zonder verrassingen (met name fiscale) of supplementen na afloop;

Zou u er op uw eentje ook wel raken? Mogelijk, maar dan niet aan dezelfde voorwaarden en al helemaal niet met dezelfde harde garanties. Niets zo vervelend als op een moment een geplande productie te moeten stopzetten omdat de nodige garanties ontbreken.

Contact : Valérie Josse
T 02 551 03 20
F 02 551 03 25
vjosse sacd-scam.be

Linken