Auteursvennootschappen zijn opgericht door auteurs om hen te helpen bij het beheer van hun rechten (de inning en verdeling ervan), en om hun belangen te beschermen en hun sociaal statuut te verdedigen.

Het collectieve beheer is de meest efficiënte én voordelige oplossing voor de auteurs – individueel beheer is daarenboven niet altijd mogelijk. Het is met name erg moeilijk voor een auteur om te weten of er opvoeringen of vertoningen zijn geweest in andere landen. Ook is het voor individuele auteurs niet mogelijk om bepaalde rechten te innen zonder de tussenkomst van een beheersvennootschap: het gaat hier om rechten voor verspreiding via kabel, uitleningen in de bibliotheek, reproducties door fotokopie of voor thuisgebruik. Voor deze exploitaties heeft de wet het verplicht collectief beheer voorzien.

Linken