Beginpagina / Home_nl / U bent theaterproducent, uitgever, audiovisueel producent, distributeur

SACD, Scam, SOFAM en deAuteurs bieden hun waardevolle diensten ook aan de talrijke gebruikers van haar repertoire aan: uitgevers, producenten, radio- en televisiezenders, kabeldistributeurs, dienstenverdelers, internetproviders, verdelers van multimedia en andere culturele spelers (bibliotheken, mediatheken, musea, universiteiten,…), en dit zowel in België als in het buitenland.

Voor de meeste van deze spelers is het niet eenvoudig om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen inzake auteursrecht. Hoe moeten ze de auteurs van de werken die ze willen gebruiken opsporen? Hoe kunnen ze toestemming krijgen voor de exploitatie? Hoe kunnen ze de auteurs (of hun erven) de verschuldigde rechten uitbetalen?

Of het nu over individueel of collectief beheer gaat, SACD, Scam, SOFAM en deAuteurs maken al deze stappen aanzienlijk eenvoudiger dankzij haar internationale repertoires, haar jarenlange ervaring en haar professionele beheersmiddelen. De nauwkeurigheid, duidelijkheid en efficiëntie waarmee ze te werk gaan zijn meer dan eens naar voren gekomen in de talrijke audits en controles waaraan ze onderworpen worden.

Door zich tot SACD, Scam, SOFAM en deAuteurs te richten, wapenen de gebruikers zich ook tegen eventuele gerechtelijke stappen.

Bovendien geven de diensten van het Huis van de Auteurs blijk van een grote vindingrijkheid wanneer het erop aankomt constructieve oplossingen te bedenken om nieuwe manieren van exploitatie aan te moedigen, vanuit een respect voor de morele rechten en de vermogensrechten van hun auteurs.

Meer informatie

Linken