Beginpagina / Home_nl / Actueel / De actualiteit van het auteursrecht / Symposium Leenrecht in België en Nederland

Uitnodiging: op 12 december 2011 organiseren deAuteurs-LIRA i.s.m. SACD-Scam een symposium over het leenrecht in België en Nederland in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel

deAuteurs is de jongste beheersvennootschap met als kernactiviteit het beheer van Nederlandstalige auteurs. Zij werkt hiervoor samen met Lira, haar Nederlandse evenknie. deAuteurs en LIRA hebben besloten om op regelmatige basis overlegmomenten te organiseren over actuele onderwerpen in het auteursrecht. Afwisselend zullen deze in België en in Nederland doorgaan.

Rekening houdend met de politieke actualiteit naar aanleiding van het VEWA-arrest zal een eerste overlegmoment worden georganiseerd over ‘Het leenrecht in België en Nederland’. Op prejudiciële vraag door de Belgische Raad van State in de zaak VEWA heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest van 30 juni 2011 duidelijk gemaakt dat het Koninklijk Besluit van 25 april 2004 over de leenrechtvergoeding, niet behouden kan blijven. De onderhandelingen over een nieuw K.B zijn volop bezig en wij willen bijdragen aan het debat.

deAuteurs en Lira hebben er daarom voor gekozen om in samenwerking met SACD-Scam een symposium te organiseren over het leenrecht. Tijdens dit symposium zal eerst de Belgische situatie geschetst worden en nadien zal uitgebreid ingegaan worden op het Nederlandse systeem van leenrechtvergoeding. Het Nederlandse leenrechtstelstel wordt namelijk dikwijls aangehaald als een voorbeeld van hoe het moet. Tot slot volgt een debat over de toekomst van het leenrecht met de belangrijkste spelers uit het veld.

Programma:

12u30 - Ontvangst

13u-13u15 - Verwelkoming Katrien Van der Perre

13u15-14u - Overzicht leenrecht in België (Prof. Dirk Voorhoof)

14u-14u30 - Overzicht leenrecht in Nederland (Kees Holierhoek)

14u30-15u - Inning en verdeling van de leenrechtvergoeding door Arjen Polman, van de Stichting Leenrecht

15u15-15u30 - Vragenronde

15u30-16u - Koffiepauze

16u-17u30 - Debat over toekomst van het leenrecht (moderator Benoît Proot, directeur Reprobel) met:
- Gunther Aelbrecht (FOD Economie)
- Caroline Rombaut (Kabinet Joke Schauvliege)
- Carlo Van Baelen (Vlaams Fonds voor de Letteren)
- Erik Vlaminck (VAV)
- Bruno Vermeeren (VVBAD, bibliotheeksector)
- Frédéric Young (SACD-Scam)
- Roger Blanpain (Vewa)

17u30 - Slot en conclusies

Inschrijvingen en inlichtingen :
Barbara Cardoen – bcardoen sacd-scam.be - 02 551 03 45