Beginpagina / Home_nl / Wie zijn we / SOFAM / SOFAM: diensten en werking

Rechtenbeheer

Als collectieve beheersvennootschap (zonder winstoogmerk) is SOFAM gespecialiseerd in de visuele kunsten. Ze beheert de rechten van 4.500 leden op basis van een ethisch charter door auteurs opgesteld, ze verdedigt hen tegenover derden en ze vertegenwoordigt hen bij de politieke instanties. SOFAM int en verdeelt de auteursrechten die voortvloeien uit het gebruik van het repertoire dat haar werd toevertrouwd: reproductierechten (boeken, posters, pers, merchandising…), publieke mededeling (televisie, bioscoop, internet, kabel,…), volgrechten, thuiskopie, leenrechten en reprografierechten. SOFAM is als enige beheersvennootschap in België gespecialiseerd in visuele kunsten en sluit samenwerkingsovereenkomsten met zustervennootschappen in het buitenland.

Juridisch advies

SOFAM biedt juridisch advies bij alles wat het professionele leven van haar leden betreft: contractonderhandelingen, modelcontracten, sociaal of fiscaal statuut van auteurs en ondersteuning bij de eerste contacten met een nieuwe partner.

Artistieke actie en promotie

Bovenop haar kerntaken staat SOFAM erop de creatie te ondersteunen. Als partner van instellingen en evenementen binnen de visuele kunsten organiseert ze promotionele artistieke acties, workshops en conferenties rond thema’s die verband houden met het auteursrechten en de creatie. Ze reikt prijzen uit aan jong talent, begeleidt hen en beschermt hen doorheen hun artistieke loopbaan.

Referentiepartner voor de gebruikers

SOFAM past haar functioneren aan de noden van de gebruikers aan, zonder daarbij haar auteurs uit het oog te verliezen. Bent u uitgever, producent, organisator of distributeur? Dan kan u via SOFAM het volgende verkrijgen: • De toestemming voor de exploitatie van tienduizenden werken met juridische garantie en de verzekering dat de auteurs correct vergoed worden, • Informatie op het vlak van rechten voor de realisatie van uw projecten, • De professionele gebruiken die leiden tot een serene werksfeer.

SOFAM in het Huis van de Auteurs

Sinds maart 2007 maakt SOFAM deel uit van het Huis van de Auteurs, smaen met SACD en Scam. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de performantie en de netwerken vergroten, evenals het aanbod aan diensten aan auteurs en gebruikers. Bovendien heeft het tot gevolg dat de vennootschappen meer kunnen wegen op de culturele politiek.

SOFAM Huis van de Auteurs Koninklijke Prinsstraat 87 – 1050 Brussel Tel : 02 726 98 00 info sofam.be www.sofam.be

Website SOFAM  Jaarverslag 2009 (PDF)

In dezelfde rubriek

Linken