Met veel genoegen stellen SACD en Scam u het beurzenprogramma 2012 voor (zie PDF in bijlage).

Het palet van dit programma is zo divers als de auteurs en de werken die beide vennootschappen vertegenwoordigen en de selectiecriteria zijn zo objectief mogelijk. Zoals u weet wordt het programma jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast aan de reële behoeftes van de auteurs.

Nieuw dit jaar is de beurs « Storyboard een strip », aangeboden aan scenaristen die op zoek zijn naar een tekenaar om een aantal planken te maken ter illustratie van hun eerste strip.

Online aanvraag

Sinds 2011 kunnen onze beurzen enkel via de online aanvraagmodule worden ingediend. De online aangiftemodule stelt u in staat om uw beursaanvraag te registreren en om ons op een eenvoudige wijze de nodige stukken van uw dossier over te maken.

  1. Surf naar http://beurzen.auteuronline.be
  2. Log in met uw auteurscode (uw lidnummer van SACD of Scam) en geheime code.
  3. Eenmaal in de module kunt u uw aanvraag invoeren, en daarbij steeds terugvallen op de handleiding die u door de verschillende stappen gidst. Daarnaast kunt u ook steeds het volledige beurzenprogramma consulteren.

Aarzel niet ons te contacteren voor verdere informatie (bcardoen sacd-scam.be of 02 551 03 42).

Linken

Downloads