Algemeen Bestuur

Uitwerking en uitvoering van het algemene beleid van het Belgisch Comité – intern beheer – algemene strategie en doelstellingen
Frédéric Young: Algemeen afgevaardigde
Valérie Josse: Algemeen secretaris
Christian Lallemand: algemeen coördinator
Katrien Van de Perre: algemeen directeur deAuteurs
Marie Gybels: directeur-zaakvoerder SOFAM – adviseur van de algemeen afgevaardigde van deAuteurs

De Auteursdienst en de culturele actie
uitwerking en uitvoering van het aansluitingsbeleid – uitwerking en uitvoering van het prospectiebeleid
Anne Vanweddingen : algemeen coördinator

Auteursdienst
Auteurscentrum– uitwerking en uitvoering van het aansluitingsbeleid – informatie en assistentie bij alle vragen van auteurs – sociale bijstand
Barbara Cardoen: Nederlandstalige auteurs en deAuteurs
Béatrice Buyck: audiovisuele auteurs, choreografieën, circusauteurs, straatkunsten
Katia Lanero Zamora : auteurs van podiumkunsten, literaire auteurs

Dienst culturele actie
Uitwerking en uitvoering van het cultuurbeleid van het Belgisch Comité – opvolging van de culturele projecten – assistentie en vertegenwoordiging bij de auteurs
Anne Vanweddingen: coördinator auteursdienst en culturele actie
Barbara Cardoen: Nederlandstalige auteurs en deAuteurs

Gebruikersdienst
Uitwerking en uitvoering van de relaties met de gebruikers – algemene contracten met de operatoren – inningen van de rechten – individuele onderhandelingen dvd, VOD,…
Frédéric Young, Valérie Josse, Katrien Van der Perre, Marie Gybels

Dienst toestemmingen en inningen voor podiumkunsten
Uitwerking en uitvoering van de relaties met de theaters en andere organisatoren van podiumkunsten – toestemmingen – opstellen van contracten – inning van rechten
Valérie Josse : verantwoordelijke
Nathalie Van De Walle : assistente – toestemmingen – gesubsidieerde professionele gezelschappen - jonge niet-gesubsidieerde gezelschappen – kleine zalen
Monique Huby : toestemmingen – professionele gesubsidieerde gezelschappen – gesubsidieerde organisatoren - lyriek
Kaatje Dermaut : Nederlandstalige organisatoren en deAuteurs – inningen in Vlaanderen en Nederland (alle producties)
Nathalie Wolff : toestemmingen – choreografie – circus – straatkunsten – jonge niet-gestructureerde gezelschappen – kinder- en jeugdgezelschappen
Mathias Borriello : toestemmingen – amateurgezelschappen - Luxemburg
Nathalie Bremeels : inningen Brussel – Wallonië – Belgische en buitenlandse producties

Administratieve en financiële dienst
Uitwerking en uitvoering van een beleid van algemeen intern beheer – boekhouding van de auteurs - algemene boekhouding – human ressources management
Christian Lallemand: verantwoordelijke
Stéphane Michaux: boekhouding auteurs – algemene boekhouding
Yves Bossaert: algemene boekhouding
David Wyckhuys: algemene boekhouding
Nathalie Springael: nalatenschappen auteurs
Catherine Bruyninckx : human ressources
Charlotte Rottiers: human ressources
Charles Depauw: huishoudelijke dienst

Juridische dienst
Beheer van de juridische aangelegenheden van SACD – onderhandelingen, advies en individuele bijstand aan auteurs – opvolging van wetteksten – vertegenwoordiging van de vennootschap bij zustervennootschappen en institutionele structuren
Tanguy Roosen: verantwoordelijke
Katrien van der Perre: verantwoordelijke Nederlandstalige auteurs en deAuteurs
Barbara Persyn: jurist
Amélie Genin : jurist
Katia Devroe: assistente juridische dienst

Documentatiedienst
Beheer van het informatiesysteem – aangiften – onderzoek en identificatie van het repertoire bij de gebruikers
Christian Lallemand: coördinator
Benjamin Scraeyen: verantwoordelijke
Aïcha Anerhour: assistente – beheer van de Franstalige werken en operatoren
Erik Verpoort: beheer van de Nederlandstalige werken, operatoren en zenders en deAuteurs
Nathalie Deroo: beheer van de werken en operatoren
Mathias Borriello : beheer van de Franstalige werken en operatoren
Maud Joiret: beheer van de Franstalige werken en operatoren

Repartitiedienst
Individuele repartitie aan de auteurs – intersociale verdeling – controle en verbetering van de verdelingsbarema’s
Christian Lallemand: coördinator
Florence Peters: verantwoordelijke
Stéphanie Dubus: assistent repartities

Communicatiedienst
Uitwerking en uitvoering van de externe communicatie – redactionele steun – perscontacten
Gery de Pierpont: verantwoordelijke
Natalie Ariën: Nederlandstalige communicatie en deAuteurs

Onthaaldienst en depot van werken
Annelies De Vos

Promotiedienst van het BELA-repertoire
Thomas Depryck
Maud Joiret

Informaticadienst
Logistieke ontwikkeling en internetinformatica – ontwikkeling en beheer van basissoftware en interne gegevens
Christian Lallemand: coördinator
Toufik Eddouks
Erik Steenhouwer

In dezelfde rubriek

Linken