Beginpagina / Home_nl / FAQ: uw vragen over uw auteursrechten / Wat zijn de uitzonderingen op het auteursrecht? / Mededelingen door bibliotheken, instellingen, musea of archieven

Niet te koop aangeboden of aan licentievoorwaarden onderworpen werken die onderdeel uitmaken van de verzamelingen van voor het publiek toegankelijke bibliotheken, wetenschappelijke en onderwijsinstellingen, musea en archieven die niet het behalen van een direct of indirect economisch of commercieel voordeel nastreven mogen worden meegedeeld, met inbegrip van de beschikbaarstelling ervan. Deze mededeling moet echter wel gebeuren via speciale terminals die zich in de gebouwen van die instellingen moeten situeren en enkel voor onderzoek of privé-studie voor individuele leden van het publiek. Bv. het consulteren van boeken, films of andere werken via een computer.