Juridisch en fiscaal advies

De juridische Dienst van SACD en Scam is een gratis dienst aangeboden aan alle leden. De dienst behandelt alle juridische aspecten van het professionele leven van de auteurs.

Modelcontracten

SACD en Scam hebben modellen voor contracten opgesteld voor elk type exploitatie. Vooraleer u overgaat tot het tekenen van een contract doet u er goed aan misverstanden te vermijden door onze Juridische Dienst te raadplegen.

Onderhandelingen

Op vraag van de auteur kan een van de juristen van SACD of Scam hem bijstaan bij de onderhandeling van een contract.

Sociaal en fiscaal statuut van onze auteurs

Het sociaal en fiscaal statuut van auteurs is bijzonder complexe materie. Door de afwezigheid van regels die op de realiteit zijn afgestemd wordt dit statuut vaak geïnterpreteerd op manieren die niet steeds even voordelig zijn voor de auteur. De Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs kan de op dat moment geldende reglementering toelichten en eventueel steun bieden bij problemen.

Bijstand bij conflicten

In bepaalde gevallen zullen SACD en Scam auteurs bijstaan die betrokken zijn in een professioneel conflict. Deze bijstand kan financieel of juridisch van aard zijn.

Bemiddeling

Het aflsuiten van contracten brengt voor een auteur vaak de nodige spanningen met zich mee, zeker wanneer het om een eerste contract gaat. De Juridische Dienst kan de rol van bemiddelaar opnemen tussen de auteur en zijn partners, en zijn expertise ter zake inroepen om de relaties te versoepelen tussen coauteurs, tussen producenten en auteurs, of een andere professionele relatie.

Contractenregister

Eens u uw ze in deze module heeft ingevoerd, hoeft u zich geen zorgen meer te maken over het beheer van uw contracten. Ze staan steeds online ter uwer beschikking voor raadpleging of wanneer u nieuwe onderhandelingen wil voeren (voor digitale rechten, audiovisuele exploitaties, …), maar ook in geval van betwistingen. Ook bij een geschil met een uitgever, producent, distributeur, vennoot,… waarin SACD of Scam u bijstaat zal dit de raadpleging van uw contracten aanzienlijk vereenvoudigen. In het kader van de exploitatie van audiovisuele werken moeten SACD en Scam zich er tot slot van kunnen vergewissen dat uw contract een reserveclausule voor vergoeding vermeldt, die ons toelaat u voor de exploitatie van het werk te vergoeden.

Juridische Dienst van SACD-Scam

Tanguy Roosen : verantwoordelijke
Katrien Van der Perre : verantwoordelijke Nederlandstalige auteurs en algemeen directeur deAuteurs
Evelyne Hinque : juriste
Katia Devroe : juridisch assistent
T +32 (0)2 551 03 68
F +32 (0)2 551 03 65
juridisch.advies sacd.be