Voor de auteurs

1. Een consolidatie van de inningen boven 6 miljoen € dankzij een stijgend gebruik van onze repertoires en een strakke valorisatie.

2. De 2.782.810 € aan uitbetalingen in België, een historisch record.

3. Netto-onkosten van slechts 10,53% – de laagste in Europa.

4. Akkoorden (getekend of in onderhandeling) met dienstenverdelers (met uitzondering van Telenet/Liberty Global, die hardnekkig blijft weigeren auteursrechten te respecteren).

5. Het contract met Google voor de vergoeding van werken die in Frankrijk verspreid worden via YouTube.

6. 55.000 € aan culturele hulp toegekend door het Belgisch Comité, waarvan 2/3 rechtstreeks naar de auteurs ging in de vorm van beurzen. Met dank aan de Franse auteurs voor hun solidariteit!

7. De eerste bemoedigende resultaten van de universitaire studie over het respect voor auteursrechten op het internet.

8. BELA, de portaalsite voor Franstalige auteurs– nog ambitieuzer, completer en interactiever.

9. Ontwikkeling van de samenwerking met de Franse Gemeenschap, rondom de toekomst van RTBF, Magritte du Cinéma en talrijke andere projecten.

10. Andere samenwerkingen met de federale autoriteiten (in fi scaliteit) en de Waalse en Brusselse regio’s.

11. De voorbereiding van een Nederlandstalige beheersvennootschap deAuteurs, die verwacht wordt half 2011.

12. De succesvolle acties in Nederland om de rechten te innen van Europese regisseurs.

Voor de gebruikers van ons repertoire, de openbare instanties en de festivals

1. Voortzetting van de samenwerking met SONUMA rond de archieven van de RTBF.

2. Mobilisatie van de culturele spelers in het domein van de digitalisering van het gedeelde erfgoed en de online publicatie ervan: identifi catie van de uitdagingen en mogelijke oplossingen door de Raad der Wijzen van de Europese Commissie.

3. De positieve deelname aan talrijke adviesraden, waaronder de Hoge Raad voor de audiovisuele sector, le Conseil du Livre, la Commission d’Aide à la Bande dessinée…

4. De actieve deelname aan talrijke culturele evenementen en festivals: dit jaar zijn we aanwezig op de Foire du Livre, het festival van Lussas, Anima en Docville.

5. Onze expertise en het advies dat we bieden in een groot aantal productie- en exploitatiedossiers.

De synthese van het jaarlijkse verslag 2010 van Scam is online te raadplegen.

De volledige versie van dit rapport kan door onze leden geraadpleegd worden via www.auteuronline.be.

Linken