Geprivilegieerde relaties met de overheid

SACD, Scam en SOFAM spelen een rol van algemeen belang en werken intensief samen met de overheid en met de openbare diensten. Ze willen hun taken vervullen door bij te dragen aan het culturele beleid ten voordele van de creatie, de verspreiding van werken, en de bescherming / valorisatie van het erfgoed.

Een internationaal netwerk

Pleiten voor het creëren van eerlijke voorwaarden voor de auteurs kan niet op lokaal niveau alleen. De politieke, economische en juridische uitdagingen die van cruciaal belang zijn voor de auteurs worden in de Europese Unie en op het niveau van de Wereldhandelsorganisatie besproken. SACD en Scam nemen deel aan de activiteiten van verschillende internationale netwerken voor de verdediging van het auteursrecht, hetzij rechtstreeks, hetzij via hun hoofdkantoor (Parijs).

Een actieve deelname binnen vakverenigingen en adviesorganen

SACD, Scam en SOFAM zijn nauw betrokken bij de culturele sector en zou niet bestaan zonder deze sector, zonder auteurs en zonder de gebruikers van hun repertoire. Inzicht in de context van de creatie vandaag om het auteursrecht erop te kunnen afstellen is een essentieel onderdeel van onze business. Het delen van onze expertise over auteurs, hun werken en auteursrechten is daarom van even groot belang – het is in die uitwisselingen dat we de contacten smeden die nodig zijn bij de realisatie van onze opdrachten. Dit verklaart onze aanzienlijke investeringen in vakverenigingen en adviesorganen die door de overheid werden opgericht.

In dezelfde rubriek

Linken