Algemeen Bestuur

Uitwerking en uitvoering van het algemene beleid van het Belgisch Comité – intern beheer – algemene strategie en doelstellingen
Frédéric Young: Algemeen afgevaardigde
Valérie Josse: Algemeen secretaris
Christian Lallemand: algemeen coördinator
Katrien Van de Perre: algemeen directeur deAuteurs
Marie Gybels: directeur-zaakvoerder SOFAM – adviseur van de algemeen afgevaardigde van deAuteurs

De Auteursdienst en de culturele actie

uitwerking en uitvoering van het aansluitingsbeleid – uitwerking en uitvoering van het prospectiebeleid
Anne Vanweddingen : algemeen coördinator

Auteursdienst
Auteurscentrum– uitwerking en uitvoering van het aansluitingsbeleid – informatie en assistentie bij alle vragen van auteurs – sociale bijstand
Barbara Cardoen: Nederlandstalige auteurs en deAuteurs
Béatrice Buyck: audiovisuele auteurs, choreografieën, circusauteurs, straatkunsten
Katia Lanero Zamora : auteurs van podiumkunsten, literaire auteurs

Dienst culturele actie
Uitwerking en uitvoering van het cultuurbeleid van het Belgisch Comité – opvolging van de culturele projecten – assistentie en vertegenwoordiging bij de auteurs
Anne Vanweddingen: coördinator auteursdienst en culturele actie
Barbara Cardoen: Nederlandstalige auteurs en deAuteurs

Gebruikersdienst

Uitwerking en uitvoering van de relaties met de gebruikers – algemene contracten met de operatoren – inningen van de rechten – individuele onderhandelingen dvd, VOD,…
Frédéric Young, Valérie Josse, Katrien Van der Perre, Marie Gybels

Administratieve en financiële dienst

Uitwerking en uitvoering van een beleid van algemeen intern beheer – boekhouding van de auteurs - algemene boekhouding – human ressources management
Christian Lallemand: verantwoordelijke
Stéphane Michaux: boekhouding auteurs – algemene boekhouding
Yves Bossaert: algemene boekhouding
David Wyckhuys: algemene boekhouding
Eva Kalogianni: algemene boekhouding
Nathalie Springael: nalatenschappen auteurs
Charlotte Rottiers: human ressources
Charles Depauw: huishoudelijke dienst

Juridische dienst

Beheer van de juridische aangelegenheden van SACD – onderhandelingen, advies en individuele bijstand aan auteurs – opvolging van wetteksten – vertegenwoordiging van de vennootschap bij zustervennootschappen en institutionele structuren
Tanguy Roosen: verantwoordelijke
Katrien van der Perre: verantwoordelijke Nederlandstalige auteurs en deAuteurs
Barbara Persyn: jurist
Amélie Genin : jurist
Katia Devroe: assistente juridische dienst

Documentatiedienst

Beheer van het informatiesysteem – aangiften – onderzoek en identificatie van het repertoire bij de gebruikers
Christian Lallemand: coördinator
Benjamin Scraeyen: verantwoordelijke
Aïcha Anerhour: assistente – beheer van de Franstalige werken en operatoren
Erik Verpoort: beheer van de Nederlandstalige werken, operatoren en zenders en deAuteurs
Nathalie Deroo: beheer van de werken en operatoren
Fabio Penta : beheer van de Franstalige werken en operatoren
Maud Joiret: beheer van de Franstalige werken en operatoren

Repartitiedienst

Individuele repartitie aan de auteurs – intersociale verdeling – controle en verbetering van de verdelingsbarema’s
Christian Lallemand: coördinator
Florence Peters: verantwoordelijke
Zoé Achard: assistent repartities

Communicatiedienst

Uitwerking en uitvoering van de externe communicatie – redactionele steun – perscontacten
Anita Van Belle: coördinator
Jos Bergen: Nederlandstalige communicatie en deAuteurs

Onthaaldienst en depot van werken

Annelies De Vos

Promotiedienst van het BELA-repertoire

Thomas Depryck
Maud Joiret

Informaticadienst

Logistieke ontwikkeling en internetinformatica – ontwikkeling en beheer van basissoftware en interne gegevens
Christian Lallemand: coördinator
Toufik Eddouks
Erik Steenhouwer

In dezelfde rubriek

Linken