Door aan te sluiten brengt elke auteur zijn representatierechten en reproductierechten van zijn werken in het repertoire waarvoor hij aansluit in (een auteur kan aansluiten bij verschillende vennootschappen voor verschillende repertoires - binnen één repertoire is dit niet mogelijk).

Voor het audiovisuele repertoire moet deze inbreng opgenomen worden in het contract dat de auteur sluit met een producent, en dit door middel van een reserveclausule. Aan de hand van deze overdracht van rechten kan de vennootschap contracten onderhandelen met de exploitanten of gebruikers (zenders, theaters, uitgevers, kabeldistributeurs,…) met het oog op de meest rechtvaardige vergoeding voor het gebruik van de werken.

We benadrukken dat elke auteur zijn morele rechten behoudt: vaderschapsrechten of patrimoniale rechten (wat betekent dat de auteur zichzelf auteur van een werk mag noemen), het recht op openbaarmaking (de auteur beslist zelf wanneer en of hij met het werk de openbaarheid in wil) en het recht op de integriteit van het werk (er mogen geen aanpassingen aan het werk aangebracht worden).

Door aan te sluiten wordt de auteur bovendien geacht:
-  zich niet aan te sluiten bij een andere vennootschap voor werken uit hetzelfde repertoire als datgene waarvoor hij is aangesloten bij SACD of Scam (podiumkunsten, audiovisueel repertoire,…),
-  alle werken aan te geven al naargelang ze aan het publiek worden getoond,
-  de statutaire regels van zijn vennootschap te respecteren,
-  zijn deel van de beheerskosten te betalen,
-  solidair te zijn met de bescherming van het auteursstatuut,
-  het werk van zijn collega’s te respecteren.

Linken