Vooreerst moet het gaan om een eigen intellectuele schepping van de auteur: creatie van de menselijke geest. Er moet een band zijn tussen het beschermde werk en de auteur.

Van geen belang hierbij is de omvang van de geleverde inspanning. Is het werk het resultaat van jarenlang zweten of een plotse ingeving, beiden kunnen beschermd worden door het auteursrecht.

Linken