Beginpagina / Home_nl / Wie zijn we / deAuteurs / Doelstelling en benadering

DeAuteurs stelt zich tot doel:

-  de auteurs op de Nederlandstalige markt te verenigen, internationale perspectieven te bieden en een constructieve dialoog met producenten, televisiezenders en theaterorganisatoren aan te gaan,
-  het collectieve beheer in Vlaanderen en Nederland te optimaliseren,
-  het werk van de auteurs te promoten in België en in het buitenland,
-  samen te werken met representatieve auteursverenigingen,
-  een internationale creatieve auteursgemeenschap te ontwikkelen, die aangepast is aan de huidige informatiemaatschappij.

De vier pijlers van deAuteurs:

1. CORRECTE EN TRANSPARANTE INNING EN VERDELING VAN VOLGENDE AUTEURSRECHTEN:
-  opvoeringsrechten
-  reproductierechten van boeken, video, dvd
-  uitzendrechten op radio of televisie, digitale platformen, alsook kabel- en satellietrechten
-  Video-on-demand-rechten (VOD) van diensten zoals Net gemist, Ooit gemist, Eyewatch, Cmore
-  exploitaties via internet (Google) of andere elektronische netwerken
-  reprografierechten voor het kopiëren van beschermde werken op papier
-  thuiskopierechten voor het kopiëren in familiekring van een audiovisueel werk of een geluidswerk op videocassette, cd of dvd
-  leenrecht
-  …

2. JURIDISCH ADVIES EN ONDERSTEUNING
De juridische dienst van deAuteurs zal zich zich toeleggen op alle aspecten van het beroepsleven van de auteurs: ze zal steun bieden bij het onderhandelen van individuele contracten met uitgevers, producenten en theaterorganisatoren, ze zal modelcontracten ter beschikking stellen, bemiddelen bij conflicten en haar leden adviseren omtrent het fiscale en sociale statuut van auteurs en hun rechten.

3. CULTURELE STEUN EN PROMOTIE
DeAuteurs zal over een jaarlijks budget beschikken om via een beurzenprogramma projecten van Nederlandstalige auteurs te helpen verwezenlijken. Het betreft schrijfbeurzen, beurzen voor ondertiteling, audiovisuele opnames van een choreografie of theaterproductie en uitnodigingen op internationale festivals. DeAuteurs zal daarnaast ook de zorg op zich nemen van de beroepsbescherming en de promotie van haar leden via een auteursportaal waarop elke auteur een eigen webpagina ter beschikking heeft. Bovendien worden de auteurs op de hoogte gehouden van de culturele agenda in België en in het buitenland.

4. INTERNATIONAAL NETWERK
DeAuteurs zal zich specialiseren in het beheer van auteursrechten en zal haar auteurs mede dankzij haar affiliatie met SACD en Scam – de enige internationale beheersvennootschappen in België – kunnen vertegenwoordigen in meer dan veertig landen.

Waarom deAuteurs?

De beheersvennootschappen SACD en Scam hebben de laatste tien jaar een grondige ervaring opgebouwd in de inning en verdeling van auteursrechten. Vandaag leveren meer dan 500 Nederlandstalige auteurs een – overigens uitmuntende – bijdrage aan het repertoire: in het Vlaamse audiovisuele landschap valt de aanwezigheid van SACD en Scam niet te ontkennen, en ook in de literaire wereld en de theaterwereld kunnen ze bogen op een kwalitatief hoogstaand, zij het in getal bescheiden, aandeel. De visuele kunstenaars worden verenigd in SOFAM, de vennootschap die in 2007 dit internationale netwerk én het repertoire kwam versterken.

Hoewel onze Nederlandstalige auteurs aangeven dat ze tevreden zijn met hun beheersvennootschappen, leeft toch het verlangen naar meer gerichte diensten die tegemoet komen aan de specifieke culturele en professionele identiteit van de Nederlandstalige culturele sector. Volgens hen is een aanpassing van de bestaande structuur noodzakelijk om deze identiteit ten volle tot haar recht te doen komen. Bovendien blijken de auteurs voor de exploitatie van hun werken het vizier ook naar het noorden te richten: deAuteurs stelt zich daarom tot doel de grenzen tussen de culturele operatoren in België en Nederland te beslechten en het Vlaamse karakter van haar auteurs binnen een internationaal netwerk te benadrukken.

Waarom dan geen volledig nieuwe vereniging, die los staat van SACD, Scam en SOFAM? De Nederlandstalige auteurs hebben duidelijk te kennen gegeven dat de creatie van een volstrekt nieuwe vennootschap, dat niet kan terugvallen op de expertise van het bestaande netwerk, niet het nodige vertrouwen geniet en dat het doorsnijden van de internationale banden met Europa een groot verlies zou betekenen. De ontwikkeling van deAuteurs moet daarom worden gezien als het logische vervolg op tien jaar activiteit binnen de schoot van SACD en Scam voor en door de Vlaamse auteurs. SACD, Scam en SOFAM, van hun kant, beschouwen deze evolutie als een verrijking voor het auteursrecht en de artistieke creatie en zullen hun volledige medewerking verlenen aan het project, evenals de Vlaamse Auteursvereniging, die met haar waardevolle inbreng deAuteurs mee op de sporen heeft geholpen.

In dezelfde rubriek

Linken