Beginpagina / Home_nl / Wie zijn we / Diensten aan gebruikers

SACD en Scam zijn de partners van de gebruikers van hun repertoire: ze adviseren auteurs en gebruikers bij de toepassing van de auteurswetgeving.

Wie een werk wil opvoeren, vertonen, gebruiken, moet daarvoor de toestemming krijgen van de auteur(s). SACD en Scam regelen als collectief deze toestemmingen en afspraken voor haar leden.

SACD en Scam verlenen u alle informatie over het werk dat u wilt gebruiken en ze tonen u de manier om zo vlot mogelijk aan de benodigde toestemming te komen. Wij vertegenwoordigen een repertoire met tienduizenden werken in verschillende talen. Voor het repertoire van onze leden helpen we u met de aanvraagprocedure, geven we u indicatie van het tarief voor de exploitatie en doen we contractvoorstellen op maat van uw projecten. Voor het repertoire van niet-leden verwijzen we u door naar de juiste rechthebbende.

Zoals u kunt lezen in ons ethisch handvest streven we ernaar dat ons functioneren en onze diensten zich aan uw project aanpassen, vanuit een respect voor de auteursrechten. We ijveren naar collectieve akkoorden met de gebruikers.

De tarieven en procedures zijn zo duidelijk mogelijk, met speciale aandacht voor de zeer kleine exploitaties.

We streven ernaar conflicten en geschillen tot een minimum te herleiden.

Linken