Beginpagina / Home_nl / Wie zijn we / SACD / De organisatie van SACD

SACD heeft een maatschappelijke zetel in Frankrijk en afzonderlijke afdelingen in andere landen. De Belgische zetel kent een vrij grote autonomie, onder meer voor de volledige werking op het Belgisch grondgebied en alle thema’s die de Belgische auteurs specifiek aanbelangen. SACD werkt daarvoor trouwens nauw samen met Scam-België: ze delen hetzelfde gebouw en ook het personeel. Uiteraard werken we voortdurend samen met onze buitenlandse SACD-collega’s. De algemene beslissingen over SACD worden trouwens door een internationale bestuursraad genomen, waarin ook het Belgisch Comité zetelt. Over de internationale werking van SACD: > [SACD-internationale werking
De Algemene Vergadering van alle leden van de SACD vindt plaats in Parijs. De Belgische SACD-leden kunnen deelnemen aan de jaarlijkse algemene vergadering waarop de werking van de Belgische zetel wordt voorgelegd en waar nieuwe leden voor het Belgisch Comité worden verkozen. Het Belgisch Comité bestaat uit 16 Belgische auteurs, de voorzitter zetelt automatisch in de internationale bestuursraad. De Algemeen afgevaardigde voor België is het hoofd van de SACD-administratie in België.

Linken