Beginpagina / Home_nl / Actueel / Culturele activiteiten / Brusselse Ontmoetingen #02 : Connected Creation

Het doel van de Brusselse Ontmoetingen: de voortdurend evoluerende digitale wereld exploreren en zo de vinger leggen op nieuwe kansen en perspectieven voor auteurs.

Het thema van de tweede editie van de Brusselse Ontmoetingen is “Connected Creation”: het aantal werken dat een online leven leidt, neemt voortdurend toe; audiovisuele dragers en kanalen vermenigvuldigen zich gestaag; creaties met een compleet verschillende background raken op het web verstrengeld; en vooral, de mogelijkheden voor auteurs die “connected” zijn, lijken wel onbeperkt.

Welke rol is er weggelegd voor auteurs in deze nieuwe digitale wereld die de grenzen van de klassieke media ver overstijgt?

14 nieuwe media auteurs en onderzoekers

Net als vorig jaar werden een aantal notoire personen uitgenodigd om hun ervaringen hieromtrent te delen (alfabetisch):
- Pierre-Yves Defosse, business development in ICT environment - Belgacom
- Florian Fischetti, gast onderzoeker bij de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)
- Nicola Frank, head Brussels Office European Broadcasting Union (EBR)
- Bernar Yslaire, auteur, kunstenaar, tekenaar, multimedia ontwerper (Úropa)
- Benoît Peeters, auteur, regisseur, uitgever (Les Impressions Nouvelles)
- Marc-Olivier Picron, onderzoeker bij de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)
- Vincent Puig, executive director van de Institut de Recherche et d’Innovation du Centre Pompidou (Paris)
- Bruno Smadja, directeur Cross Video Days
- De team van de interactieve balk 127, rue de la Garenne

Moderator: Alok Nandi, auteur en multimedia regisseur, voorzitter van het Belgisch Comité Scam

Voorlezingen van fragmenten uit het werk van Jorge Luis Borges door Benoît Van Dorslaer.

Waar creatie en erfgoed zich ontmoeten

De eerste Brusselse Ontmoetingen, georganiseerd door het Huis van de Auteurs, vonden plaats in 2011 rond het thema “Share/d Heritage”.

Het uitgangspunt : “permanente vorming” ; het doel : onderzoeken hoe auteurs en scheppende kunstenaars optimaal gebruik kunnen maken van hedendaagse technologieën en communicatiekanalen.

Met bekende namen als Peter Greenaway, Nicolas Bourriaud en Stan Neumann werd de toon gezet : een indrukwekkend uitwisseling van creatieve ervaringen en ontdekkingen, gesmaakt door de vele aanwezigen.

Zich inschrijven

Datum: maandag 4 juni om 14u00 (onthaal)
Plaats: Koninklijke Bibliotheek van België
Het gebeuren wordt afgesloten met een cocktail, de ideale gelegenheid om collega-auteurs te ontmoeten en te netwerken.

Dit evenement sluit aan op de Algemene Vergadering SACD en Scam, die ’s ochtends plaatsvindt.

Gratis ingang - Inschrijving: jni sacd-scam.be

Linken