Bij de beoordeling van de originaliteit wordt geen rekening gehouden met de artistieke of esthetische waarde. Niet alleen een gedicht of scenario maar ook bijvoorbeeld handleidingen en gebruiksaanwijzingen kunnen beschermd worden door het auteursrecht.

Een werk moet ook niet nieuw zijn om beschermd te worden. Op basis van een bestaand idee kan men tot een eigen originele creatie komen. Het auteursrecht kent - in tegenstelling tot de industriële eigendomsrechten - geen vereiste van nieuwheid. De bescherming staat bovendien los van het doel (commercieel / artistiek) en los van de bestemming (soap of langspeelfilm, televisie of bioscoop). • Voorbeelden van mogelijke beschermde werken in de audiovisuele sector: synopsis, treatment, scenario maar ook bijbel, grafische bijbel en personnages. • Voorbeelden van mogelijke beschermde werken in de beeldende sector: schilderijen, beeldhouwwerken, video-installaties, etsen, gravures, … • Voorbeelden van mogelijke beschermde werken in de podiumkunsten: choreografieën, theateropvoeringen, enzovoorts. Uiteindelijk gebeurt de beoordeling van de originaliteit door de rechter. Dit is een subjectieve beoordeling. Toch bestaan bepaalde criteria en precedenten en bovendien moet alles bekeken worden in de tijdsgeest.

Linken