Beheersvennootschappen

Beheersvennootschappen zijn burgerlijke verenigingen (privé) zonder winstoogmerk, beheerd door en voor auteurs, die in naam van hun leden de auteursrechten uit de exploitatie van hun werken innen en verdelen. Werken kunnen op verschillende manieren geëxploiteerd worden: literaire uitgave, theatervoorstelling, filmprojectie, radio- of televisie-uitzending, multimediale installaties, DVD-verkoop, downloads van internet,…

Deze organisatievorm is in de 18e eeuw ontstaan in Frankrijk: theaterauteurs verenigden zich binnen SACD om hun belangen gezamenlijk te verdedigen. Niet veel later zagen ook andere vennootschappen het licht, elk gespecialiseerd in een specifiek repertoire: zo gaat Scam terug tot de oprichting van de Société des Gens de Lettres aan het begin van de 19e eeuw. In vele landen kiezen auteurs er ook vandaag voor om organen op te richten die hun rechten op professionele wijze beheren.

Voor de gebruikers van deze repertoires (producenten, uitgevers, theatergezelschappen,…) zijn de vennootschappen een interessante partner: ze zorgen voor een vlot contact met de auteurs. In België zijn verschillende vennootschappen actief, elk met een eigen specialiteit. Al deze vennootschappen worden gecontroleerd door het ministerie van Economie.

SACD en Scam hebben ervoor gekozen zich in België te verenigen in het Huis van de Auteurs, omdat ze een gemeenschappelijke visie op hun opdracht hebben. In 2008 werden ze vervoegd door SOFAM. De vennootschappen ondersteunen de projecten van auteurs, ze hebben een hand in de dossiers die betrekking hebben op de arbeidscondities van auteurs en via de culturele actie ondersteunen ze de hedendaagse creatie en de auteurs en hun werken.

Linken