Heeft u een project dat niet onder de gebruikelijke categorieën valt en waarvoor u (een deel van) een werk uit ons repertoire nodig heeft?

Wij kunnen u doorheen het productieproces vergezellen. Neem contact op met ons zodat we samen een dossier op maat kunnen opstellen dat beantwoordt aan uw specifiek project.

Valérie Josse, secretaris-generaal van SACD-Scam in België
vjosse sacd-scam.be
T +32 (0)2 551 03 20
F +32 (0)2 551 03 25

Linken