Beginpagina / Home_nl / Dossiers / Institutionele standpunten / Alarm: mogelijke belastingsverhoging van 66% op auteursrechten

Tijdens het recente begrotingsoverleg heeft de regering beslist om de roerende voorheffing op auteursrechten te verhogen van 15% naar 25% en dit zonder enige vorm van overleg met de sector.

SACD, Scam, deAuteurs en Sofam hebben samen met de scenaristengilde, de unie van regisseurs, de acteursgilde, de Vlaamse auteursvereniging, Unizo, Sabam en de vereniging van journalisten aangedrongen op een spoedoverleg bij de Eerste Minister en de Minister van Financiën.

De creatieve sector wil hen duidelijk maken dat deze belastingverhoging van 66% verregaande gevolgen zou hebben voor 90% van alle auteurs, nl. alle auteurs die minder dan 14.000 euro auteursrechten per jaar verdienen. Wij hopen dat de regering deze maatregel nog kan terug schroeven en haar verantwoordelijkheid neemt in het belang van de creatieve sector.

Blijkbaar is dit niet het enige slechte nieuws dat auteurs deze week mochten incasseren. Uit goede bron vernamen we dat de regering er ook zou aan denken om de forfaitaire kostenaftrek (de forfaitaire kostenaftrek bedraagt nu 50% voor de inkomsten t/m 14.400 euro en 25% voor de inkomsten vanf 14 .400 t/m 28.800 euro) af te schaffen evenals het onderscheid tussen inkomsten uit auteursrechten van minder dan 53.000 euro (beschouwd als roerende inkomsten en verschillend belast) en de inkomsten boven deze grens die als beroepsinkomsten worden gekwalificeerd.

Dit zou de doodsteek betekenen van de hervorming van 2008 die nochtans werd gestemd door alle partijen die vandaag de meerderheid uitmaken van de regering en de deur opnieuw open zeten voor complete onzekerheid over de de fiscale kwalificatie van auteursrechten.

De 10.000 leden van SACD, Scam, deAuteurs, Sofam en de gildes kunnen niet toelaten dat de regering terugkomt op de verduidelijking van het belastingregime van auteursrechten die zij in 2008 heeft gecreëerd in het voordeel van de auteurs.

Deze maatregelen zijn nog moeilijker te vatten daar er reeds overal in het land zwaar dreigt gesnoeid te worden in het budget “Cultuur”.

Moet men er nog eens op hameren dat de kunstensector een sector is die werk creëert (de investeringscoëfficiënten in deze sector liggen heel hoog) en tevens toekomst schept in de informatiemaatschappij ? Ons land beschikt over een opmerkelijke artistieke know-how op wereldvlak. De duizenden betrokken auteurs begrijpen niet waarom inkomsten afkomstig uit octrooien, waarvan enkele vennootschappen genieten, meestal multinationals, slechts aan 6,80% belast worden.

Een dergelijke oneerlijke behandeling is ronduit schandalig ! Wij vragen dat de regering terugkomt op haar voorstellen. Wij herinneren eraan dat auteursrechten geen rente zijn voor een kunstenaar maar een noodzakelijke vergoeding die meestal onmiddellijk opnieuw wordt geïnvesteerd in toekomstige creaties.

Linken