Beginpagina / Home_nl / Actueel / Het leven in het Huis van de Auteurs / 4 mei: internationale colloquium Scam

Blokkeer deze datum alvast in uw agenda: de Algemene Vergadering van de leden van Scam kent dit jaar een bijzondere invulling.

Share/d Heritage

Een uitmuntende schare aan internationale sprekers zal in de Koninklijke Bibliotheek in debat treden rond het gebruik van cultureel erfgoed in hedendaags werk. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de digitalisering en het beschikbaar stellen van werken via het internet. De ontmoeting wordt feestelijk afgesloten met een buffet, waarmee we op gepaste wijze de 30e verjaardag van Scam willen vieren.

Meer info

Linken