Beginpagina / Home_nl / Actueel / Het leven in het Huis van de Auteurs / 4 juni: Algemene Vergaderingen SACD-Scam

Jaarlijkse Algemene Vergadering van de leden van SACD en Scam

Op de agenda van de Algemene Vergadering:
- Uitdagingen van het collectief beheer in 2011-2012 (SACD + Scam);
- Voorstelling van het jaarverslag van het Belgisch Comité, het bestuur en de culturele acties (SACD/Scam);
- Goedkeuring van de verslagen en ratificatie van de beslissingen (SACD/Scam);
- Verkiezing van de nieuwe leden van het Belgisch Comité van SACD;
- Vragen van de leden en moties (SACD/Scam).

Het activiteitenverslag, de barema’s en de te goedgekeuren documenten kunnen geraadpleegd worden op www.auteuronline.be. De samenvatting van de beheersverslagen kunt downloaden via de link rechts. Deze kunnen u ook op eenvoudig verzoek toegestuurd worden.

Deze statutaire bijeenkomst kent opnieuw een bijzondere wending dit jaar: de Algemene Vergaderingen worden gevolgd door de tweede editie van de Brusselse Ontmoetingen, met tal van vooraanstaande sprekers. Thema: Creatief & Connected

Ter afsluiting worden de leden en geïnteresseerden uitgenodigd op een cocktail.